ארכיון הבלוג

שם האב / שלום רוזנברג (לפרשת חיי שרה)

 

 

 

מבנה המשפחה מגדיר הן את המוסר המיני והן את משמעותם של חינוך ואחריות. חברה שמוותרת על האב מביאה לניוול והתפוררות

המשך הרשומה