ארכיון הבלוג

הכלה והלכה / יוסקה אחיטוב

 

 מאמריהם בענייני השעה של הפילוסוף והמשפטן קוראים לדיאלוג ויוצאים כנגד חד-ממדיותו של השיח הציבורי, המשיחיות והנוקשות המחשבתית המאפיינת את שני קצותיו

המשך הרשומה