ארכיון הבלוג

עוד טרם בואו של אברהם / מתיה קם

 

קריאת פשוטה בתנ"ך הביאה את דוד בן גוריון לטענתו מעוררת המחלוקת על קדמותם של העברים בארץ, שבה פתח את מגילת העצמאות

המשך הרשומה

'חברת מופת' בציון / ניר מן

במגילת העצמאות לא נכתב שהעם היהודי הוא עם סגולה. לא היה צורך לכתוב זאת: ידענו אנחנו וידעו הגויים שבלב-לבו של הגנום היהודי טבוע צו מוסרי עליון לגורלו של העולם כולו. אימוץ אידיאלי החברה הצרכנית המערבית מערער את החזון הזה המשך הרשומה