ארכיון הבלוג

תנועת החסידוֹת | יהודה יפרח

 לימוד החסידות נפוץ זה מכבר בעולם הדתי–לאומי, בישיבות כמו גם במדרשות ובמסגרות הלימוד לנשים. האם קיים הבדל בין לימוד חסידות נשי וגברי? ומה מניע את העיסוק הנשי בנושא – רצון להעמיק בלימוד שאינו הלכתי או תחושת קרבה לתורת נפש אינטימית? מלמדות החסידות מספרות על אופי הלימוד, וגם על מאות הנשים הלומדות ונבחנות על טקסטים בתורת חב"ד המשך הרשומה

קול אישה / רותי פויכטונגר

מהפכת לימוד התורה לנשים הולידה את הציפייה לקול אחר, 'נשי'. דברי הלומדות מציגים הרהור מחודש בסוגיה ומצביעים על המקורות להבדל בלימוד בין נשים לגברים. ותהייה נוספת: את מי משרתת ההבחנה?

המשך הרשומה

הרהורים של ייאוש / חנה קהת

 

גיליון עולם הישיבות שנעדר כל התייחסות לתלמודן של נשים מעורר מחשבות פסימיות אודות השתלבותן בעולם התורה. מי שייפגע מכך היא האורתודוכסיה בכללותה

המשך הרשומה