ארכיון הבלוג

הלכה באור רעיון | עמית קולא

הפרשנות שחותרת לרלוונטיות מבקשת לחשוף את ההנחות של חכמי התלמוד. בעיון המוקדש לסדר נשים נבחן האיזון בין העומק והיופי של דבריהם לבין המציאות המתחדשת
המשך הרשומה

עומק הפשט | יונתן דון־יחייא

סדרת ספרי עיון למדניים מדריכה את הלומדים ומבססת את הסברות על דקדוק בלשון הגמרא והראשונים. ייחודה הנוסף הוא נביעתה מבית המדרש הציוני המשך הרשומה

גמרא כפי שהיא | יהושע גרינברג

בישיבות תיכוניות רבות לא מצליחים לעניין את התלמידים בלימודי הקודש בגלל שההתייחסות לגמרא היא ככלי להנחלת עולם רוחני ולא כחומר לימודי  המשך הרשומה

כימים אחדים / יואב שורק

השבוע סיימו רבבות לומדים את המחזור הי"ב של לימוד, או לפחות קריאה, של התלמוד הבבלי כולו. שיחה עם כותבי הדף היומי שהשלימו מחזור ב'שבת' על התלמוד ומחקרו, לימוד חסידי, לומדים מנומנמים והכרעות ערכיות המשך הרשומה