ארכיון הבלוג

קרבנות השירות הציבורי | אורי וייל

תפקיד הלויים בנשיאת הקודש מצטייר בתורה כעול כבד, אך מתעדן בדברי חז"ל הרואים בו מקור חיוּת המסוגל להביא אף לשירה  המשך הרשומה

כוח שלום במקום המקדש / משה ניסנבוים

עיון במקרא מגלה כי למעמדם ותפקידם של הלויים שורשים קדומים בתולדות ישראל. בין מאבקי יהודה ובנימין ומנהיגות יוסף במצרים  המשך הרשומה