ארכיון הבלוג

ממלכת הרוח עושה פוליטיקה | דוד מ' פויכטונגר

חשיבותו של מעמד הר סיני לא מתמצית רק במתן חוקים לעם ישראל אלא בעצם כינונו כישות לאומית. על האמנה החברתית והפוליטיקה השמימית בעקבות משנתו של הרב יצחק ברויאר המשך הרשומה

למען תזכור כי היית חלש | מיכה גודמן

האתגר שהציונות הדתית צריכה לשים על השולחן התרבותי הישראלי הוא השילוב שבין חשדנות פוליטית כלפי אויבינו לבין רגישות חברתית כלפי המיעוטים שבתוכנו  המשך הרשומה

לשבת בארץ כגרים | אבי שגיא

הלאומיות היא רעיון מבורך, אך זו עלולה להוליד את גידול הפרא של הלאומנות. מסה על היחס לאדמה ולמדינה, לגרות ולטריטוריה, ולברית בין עם ישראל לארצו המשך הרשומה

לדבר ערכים, לנהל כלכלה | אסף מלאך

בחינת עמדות הימין בישראל מעלה שקיים בהן דיסוננס בין תפיסה לאומית בהקשר המדיני לבין חירות אישית בהקשר הכלכלי. האם שוק חופשי מסוגל לחיות לצד השקפה לאומית?
המשך הרשומה

להיות עַם ה' | דרור בונדי

פסח איננו "חגנו הלאומי" ותו לא, אלא חגיגת הולדת הזוגיות שבין א-לוהי עולם לעם ישראל המהווה מקור של תקווה לתיקון כל העמים
המשך הרשומה

בשפה אחרת / זאב שביידל

סקירת 
מרץ 2013 המשך הרשומה

לכתוב את פרקי ההמשך / עדיאל זימרן

בעידן של גאולה לא ניתן עוד להחזיק ביציאת מצרים כסיפור היחיד של הקולקטיב היהודי. הסיפור ממשיך ונכתב, ועל גביו יש לפתח אתוס ישראלי חי ורלוונטי

  המשך הרשומה

עמדה צפויה ושגויה / יצחק גייגר

מכתבו של המפמ"ר לאזרחות המבקר בחריפות את "מכתב הרבנים" נוקט עמדה חד צדדית בנושא מורכב. אי אפשר לדבר על "גזענות" ועל "היחס לאחר" מבלי להתייחס לרצונם של יהודים להמשיך לחיות בשכונות וביישובים משלהם, ולהשתלבות הסכסוך היהודי-ערבי בסוגיה

המשך הרשומה

הקפיטליזם הערל / מוטי קרפל

 

הקפיטליזם הקיצוני המוביל את מדינת ישראל כיום מועיל ליצירת משק יעיל ותחרותי, אך משלב מסוים הופך לשלטון הון משחית המרושש את המעמד הבינוני. יסודותיו המוסריים זרים לקהילת הברית היהודית

המשך הרשומה