ארכיון הבלוג

אני נשתלתי פעמיים | סבינה מסג

קריאה אקו–פואטית בשירי לאה גולדברג, המשוררת שהקדימה את זמנה בתיאור הנזק שנגרם לאדם בשל ניתוקו מן הטבע. על הכאב העמום שהפך לנושא החם של המאה ה–21 המשך הרשומה

שיפוט מהיר; צור ארליך

גיליון 898 המשך הרשומה

ממי ביקשה לאה גולדברג סליחה? | זיוה שמיר

שירה הנודע של המשוררת אינו פונה לאהובה אלא לאביה שאושפז בכפיה בבית חולים לחולי־נפש ונהרג בשואה. מותו הוא שרדף אותה בחלומות הבלהה וממנו היא מבקשת מחילה

המשך הרשומה

לעקוף את התהומות / רבקה שאול בן צבי

גם בעת המודרנית מצוי הפיצול בין נשיות ליצירה. יצירתן וחייהן של לאה גולדברג ואלישבע ביחובסקי מביאים את הקונפליקט אל הקצה המשך הרשומה

הקשר הליטאי: קובנה, קיץ תשע"א / ישראל רוזנסון

 

העיר ההדורה שבה שכונות אפורות מזמנת למבקר הישראלי נגיעה בעולם שחרב, בבית ילדותה של לאה גולדברג ובזיכרון האימה של אבדן הצלם. שבעים שנה אחרי

המשך הרשומה