ארכיון הבלוג

גמרא של קלף / דוד הנשקה

איך הפך הישן־נושן לחדש אסור מן התורה? ומה אירע להשוואת נוסחי התלמוד מאז המצאת הדפוס? על ערנותם הביקורתית של רבותינו, לכבוד הוצאת 'אוצר כתבי היד התלמודיים'  המשך הרשומה

צייר לי תקופה / שמואל פאוסט

כתבי יד עבריים מאוירים מספקים למתבונן חוויה חזותית ומסוגלים גם להפעיל יצרים בלשיים המגלים פרטים היסטוריים, תרבותיים וסוציולוגיים מרתקים. אוסף פרטי, מהחשובים בעולם, מוצג בימים אלה במוזיאון ישראל המשך הרשומה