ארכיון הבלוג

גבולות המחילה | שלום רוזנברג

האם לסלוח לקצין אס–אס שהרג מאות יהודים ורגע לפני מותו מבקש סליחה? על הדילמה בזמן אמת של שמעון ויזנטל המשך הרשומה

חטא הסליחה | שלום רוזנברג

האם הסליחה תמיד אפשרית, גם לאלה שמעשיהם "בלתי נסלחים"? 
הרהורים על תשובה וכפרה ערב השנה החדשה 

המשך הרשומה

הניצולים מליל הדין / מתן גרינגר (לפרשת בא)

 

קרבן הפסח לא נועד רק לגבש זהות לאומית, אלא לכפר על העתידים לצאת ממצרים. אלמלא כפרה זו, היו בני ישראל מתים ביד ה' בארץ מצרים, בשבתם על סיר הבשר

המשך הרשומה