ארכיון הבלוג

צדק מקראי בכלכלה מודרנית | אריאל פיקאר

המדינה המודרנית שונה באופן מהותי מהחברה המקראית. לפיכך, הפתרון לשאלת המדיניות הכלכלית הרצויה נמצא דווקא בערכים העומדים ביסודותיה של ההלכה  המשך הרשומה

גבולות גזרה לכלכלה חופשית | עדו רכניץ

הדיון בשאלת המשטר הכלכלי הרצוי בעיני התורה חייב להסתמך על ההלכה, וזו מלמדת כי ניתן לבחור בכל סוג של משטר כלכלי ובלבד שהגבולות שמציבות המצוות יישמרו
המשך הרשומה

האוטופיה תחכה | מרדכי מרמורשטיין

חזונה המרהיב של התורה בוטל בידי הפוסקים לנוכח המציאות הכלכלית וקטנות רוחו של האדם. על גדולתה ונפילתה של שמיטת הכספים המשך הרשומה

בשפה אחרת | זאב שביידל

סקירת אוגוסט

המשך הרשומה

מבול של שפע ותיבה של צדק / ישעיה שטיינברגר

   

חברה הסובלת מעודף אפשרויות צפויה לאבד דעתה ולהיחרב במבול הרסני, אם לא תשמר את חזונה, תסתפק במועט ותבנה את כלכלתה על אבני יסוד יציבות. בין תיבת נח למאהלי רוטשילד

המשך הרשומה

האגו וחשבון הבנק שלך / רבקה שאול בן צבי

 

הביטוי לאיזון 'שביל הזהב' מקבל בספר זה משמעות כפולה. אגו מאוזן משפיע על ההצלחה הכלכלית. על הדרך לזהב אפשר להרוויח תובנות מרתקות באשר לטבע האנושי

המשך הרשומה

דומם, צומח, חי ו-סוחר / אהרון פורת

 

מה הופך את האדם לנזר הבריאה? התשובה המפתיעה בספר חדש היא פשוטה: נטייתו הכלכלית לפיתוח הסחר והשוק. פרובוקציה אינטלקטואלית מטלטלת מחשבה

המשך הרשומה

עבודה זרה, עבודה זולה: על מיקור חוץ וסולידריות יהודית / עזריאל אריאל

 

כלכלת הכפר הגלובלי מעודדת הוצאת חלקים מהפעילות העסקית של תאגידים אל ארצות שבהן כוח האדם זול יותר, לעתים קרובות תוך פגיעה בפרנסתם של עובדים רבים בני עמנו וארצנו. מי מחויב להסתכל בעיניהם – ומי לדאוג לרווחיות החברה?

המשך הרשומה