ארכיון הבלוג

פנצ'ר אצל האח / תמיר גרנות

מצווֹת השבת אבידה ופריקה וטעינה מופיעות בספר דברים בלבוש חדש, החושף את הרעיון שבבסיס הפרשה. המשפחה מתרחבת אל החברה כולה המשך הרשומה