ארכיון הבלוג

משתמטים מאתגר המדינה היהודית | אשר כהן

 

מדי פעם עולה משבר בין עמדות ההלכה לצורכי המדינה והציונות הדתית ברובה שותקת, באין תוכנית סדורה. הפולמוס שהתנהל בין פרופ' לייבוביץ' לרב נריה בסוגיית השבת בראשית שנות החמישים עודו בתוקף

המשך הרשומה

גאולה שלא התרחשה | אבי שגיא

כשחקר מחשבת ישראל מסתגר בבועה פילולוגית–היסטורית ומתנתק משאלות ההווה הוא לא רק מתרחק מחזון האקדמיה העברית, אלא אף נותר חסר כל טעם פילוסופי  המשך הרשומה

לפעמים רק הכוח יכריע | נועם אורן

ישעיהו ליבוביץ' טען שעל ערכים לא ניתן להתווכח אלא רק להילחם. בכך, בניגוד לתפיסה הרווחת, הוא מצטייר כהוגה פוסט מודרני מובהק
המשך הרשומה

מסונוורת 
מזעם הנביא / עמיחי חסון

הסדרה 'ליבוביץ – אמונה, אדמה, אדם' מצליחה למפות תחנות ורעיונות שהעסיקו את ההוגה מרחביה, אך מעט יותר ביקורת הייתה משלימה את התמונה

המשך הרשומה

יבורך הטשטוש המאחד / חיים מאיר נריה

המחלוקת בין ישעיהו ליבוביץ לסבי, הרב משה צבי נריה, ביחס לשמירת שבת ממלכתית במדינה מודרנית, חושפת את דמות 'אבי דור הכיפות הסרוגות' כפרגמטיסט. הפרגמטיסט ההלכתי מנצח המשך הרשומה

איפה האני שלי? / אדמיאל קוסמן

גוף ונפש: הבעיה הפסיכו-פיסית,ישעיהו ליבוביץ;  משרד הביטחון, ספריית "אוניברסיטה משודרת", תל אביב תשמ"ג

המשך הרשומה