ארכיון הבלוג

מדבר שק"ר תרחק / שלום רוזנברג

 

התחבולה העיקרית של השקר והרע היא ההטעיה המעמידה אותו כחלק בלתי נפרד ממחנה ה'טובים'. על רציונליות ורציונליזציה

המשך הרשומה