ארכיון הבלוג

צומת של אחווה | משה קוה

בניגוד לברכה שהביאה לשנאה בין האחים, ברכת יעקב לבני יוסף פותחת פרק חדש בתולדות המשפחה בישראל המשך הרשומה

ניסיון האימוץ של יעקב | יואב שורק

יעקב מאמץ אל משפחתו את אפרים ומנשה, מתוך הבנה שהוא מגשים בכך ציווי ונבואה ישנה שקיבל בלוז. התוצאה העיקרית היא נחלה רחבת ידיים המשך הרשומה

מנוחת הלוחם | יואב שורק

מול הצבא שגייס עשו יכול היה יעקב להתמודד באמצעות דורון, תפילה ומנוסה. ובכל זאת, את ההכרעה הוא השיג מכוח מלחמה המשך הרשומה

מסע אל הלאומיות | ברכי אליצור

תשומת הלב שנתן יעקב לבעיות משפחתו בחרן כמעט ונעלמת עם חזרתו ארצהֿ, בשל רצונו לשוב לייעודו כמפיץ אמונת אברהם. המחיר הוא התפרקות המשפחה  המשך הרשומה

מה עושים מחוץ לבית | יהודה גזבר

בפרשה הקודמת יעקב מוצג כטיפוס ביתי לעומת עשו המגיע מן החוץ; בפרשתנו הוא מתמודד מול החוץ ועם ניסיונותיו להקים לו בית משלו. בפרשה הבאה הנרטיבים ייפגשו המשך הרשומה

התנערות | יואב שורק

קצב העלילה משתנה באופן דרמטי והדמויות השקטות מונעות למונולוגים חושפניים. ועדיין, בריחתו של יעקב היא פחות מפני לבן ויותר מפני האופן שבו הוא עצמו התנהל במשך עשרים שנה המשך הרשומה

פשוטו של אדם / ראובן הכהן אוריה

עיון בכתובים מלמד כי בניגוד לתפיסה המקובלת, עשו היה איש חיובי שביקש אחווה וקרבה, אלא שיעקב לא ראה אותו כך. מכאן התחילה ההיסטוריה היהודית המשך הרשומה

אביהן של גלויות / זאב ויטמן

יעקב ובניו מייצגים במעשיהם גישות הפוכות – התרפסות לעומת גאווה. זיהוי הפרשה כ'עידן של גלות' מיישב ביניהן המשך הרשומה

קללת בנות חת / עמיצור ברק

 

החושים המחודדים של רבקה הביאו אותה לעשות הכול כדי שברכת אברהם לא תגיע אל בנות חת. התבוננות בשלל הקשרים מקראיים מראה שחושיה לא הטעו אותה, כפי שהבין גם מרדכי היהודי

המשך הרשומה