ארכיון הבלוג

אמונה בדרך ארוכה | אוריאל טויטו  

 

בכל פגישותיו האחרונות עם יוסף מדבר יעקב על ארץ ישראל. נראה שמטרתו איננה רק להצדיק את העברת הבכורה אליו אלא אף ללמד אותו מה תפקידו כבכור המשך הרשומה

ניצחון השנואה | עידו פכטר

 

עיון בפשטי המקראות חושף מערכת יחסים סבוכה בין יעקב לנשותיו. מסתבר שלצד האהבה הטהורה פעלו מאחורי הקלעים גם אינטרסים שונים, והם שהובילו לבסוף להעדפת לאה על פני אחותה המשך הרשומה

מצווה, מצבה ויציבות | אוריאל טויטו

ארבע מצבות מקים יעקב במסעו לחרן ובחזרתו לבית אביו. מה משמעותה של עבודה זו, ומדוע נאסרה לאחר שנים לבני ישראל? המשך הרשומה

מדוע הועדף אפרים | יונתן זקס

ישראל רצה לאותת לדורות  הגלות, כי תמיד יהיה מתח בין התשוקה לשכוח לבין חיק הזיכרון, בין החשק להתבולל לבין הידיעה שאנחנו חלק מסיפור גדול ושבסוף מחכה לנו המולדת המשך הרשומה

כניעה צורך שעה | הרב חיים דרוקמן

ההשתחוויות של יעקב לעשו מבטאות טקטיקה זמנית שבפנימיותה גאווה גדולה. הן אמנם מהוות מודל להתנהלותם של ישראל בגלות – אך בעת הגאולה יש לחזור לזקיפות הקומה המשך הרשומה

פיתולים בדרך האמת | הרב חיים דרוקמן

כיצד ניתן להסביר את מעשי יעקב בצאנו של לבן הנראים כרמאות וכמעילה באמון? על התום והאמת ועל המחיר שבמאבק עם השקר המשך הרשומה

גנבה תחת גנבה | אריאל סטולמן

רחל גנבה את התרפים כדי לגרום ליעקב להתעמת עם לבן ובכך דחפה אותו להתחיל את השינוי האישיותי מ"יעקב" ל"ישראל", מדמות הבורח והמגיב אל זה היוזם
המשך הרשומה

יעקב נשאר יעקב | יושי פרג'ון

שינוי שמו של יעקב לישראל הבטיח לו ניצחון בהתמודדות עם עשו. אף על פי כן, נראה שיעקב מעדיף להמשיך בדרך הכניעה והעקבה כדי להציל את זרעו
המשך הרשומה

צדקנות למראית עין | יושי פרג'ון

עיון בדבריו ובמעשיו של לבן בפרשה חושף דמות המצטיירת כלפי חוץ כהגונה וצודקת, אך לאמתו של דבר היא צבועה ופושעת המשך הרשומה

חזון יצחק, תחבולת רבקה | יושי פרג'ון

עיון בפרשה מגלה שיצחק פעל על פי תוכנית שלא כוללת דחייה של אחד מבניו, אלא מעניקה לשניהם את הברכות שיתאימו ביותר לאופיים ולכישוריהם. רבקה סברה שהחזון נועד לכישלון
המשך הרשומה

שיבתה של האחווה | יואב שורק

בסאגה הארוכה של היחסים הפנימיים בבית יעקב, נקודת המפנה האמיתית מקדימה את זו שבפרשת ויגש. עוד בבית שבכנען יהודה מצליח לשנות את השפה ולהציל את המצב המשך הרשומה

גלות מבחירה / זאב ויטמן

מעבר לגזרה הא־לוהית, נראה כי היאחזותה של משפחת יעקב במצרים נעשתה מרצון ומשיקולי נוחות. בעקבות ה'כלי יקר' המשך הרשומה

ירידה שלא לצורך עלייה / זאב ויטמן

עיון בכתובים חושף שתי ירידות של יעקב־ישראל למצרים, האחת לצורך זמני והאחרת להשתקע בדרך קבע. ראשיתה של גלות המשך הרשומה

תם אך לא תמים / אברהם וסרמן

 

סיפור חייו של יעקב מלמד כי מידת האמת איננה הימנעות מוחלטת משקר, אלא הקפדה על הנהגה ישרה גם במציאות שבה נדרש לפעמים לרמות. זהו לא "הדתי התחמן"   

המשך הרשומה

הון, שלטון ופרולטריון / שלום רוזנברג (לפרשת ויצא)

 

 יעקב הוא אב טיפוס לעובד הקבלן העשוק, אך גם למנהיג בעל אחריות לצאנו. העושק לא יתוקן בפעילות לא מוסרית של העובד

המשך הרשומה

רמייה לשמה / שלום רוזנברג (לפרשת תולדות)

 

רש"ר הירש והנצי"ב מוולוז'ין שופכים אור על מניעיה של רבקה ועל השאלה האם ראוי יעקב להיענש על אותה 'עברה לשמה'

המשך הרשומה