ארכיון הבלוג

תשתית זהות משותפת | יהודה ברנדס

 

מדוע חובה ללמוד תנ"ך, במיוחד בארץ ישראל, מדוע בעולם הישיבות לא מרבים ללמוד אותו, והאם ניתן להעניק לו פרשנות אישית. שו"ת על חשיבותו של לימוד המקרא בימינו המשך הרשומה

מֵחַוָּה לשרה: תהליך השבת הכבוד הנשי / טפת הלפרין

 

באפשרות שניתנה בדורנו לנשים ללמוד וללמד יש מעין תיקון לחטא הקדום שבגינו איבדה האישה את אישיותה העצמית ונותרה כלי להולדה. לקראת ימי העיון בתנ"ך בגוש עציון   

המשך הרשומה