ארכיון הבלוג

גם הרמת קול היא טראומה / רבקה שאול בן צבי

פגיעים, מופנמים, חרדים, יצירתיים, סובלים בשקט ומתויגים בטעות. זיהוים של ילדים הסובלים מרגישות-יתר, והידע כיצד לנהוג עִמם, עשויים להיות גורליים. הדרכה מגיל ינקות המשך הרשומה