ארכיון הבלוג

לאומיות שנשמתה התורה | יוסף שלמון

הרב פינס היה מבשר הציונות הדתית מצד יחסו למודרנה. את היישוב בארץ ביקש להקים בגוון מערבי, עודד לימודי חול, היה ממחיי העברית ושמר על קו שמרני בתפיסתו ההלכתית. מאה לפטירתו המשך הרשומה