ארכיון הבלוג

זהות יהודית בהיעדר מקדש | כרמיאל כהן

פיצול העם לזהויות נבדלות – בארץ ישראל ובגולה – וניתוקו ממרכזו הרוחני והפיזי, היו האתגרים שנצבו לפני הנביא יחזקאל. היכרות עם נבואתו המשך הרשומה

לא למענכם אני עושה / שלום רוזנברג

כשהגלות נתפסת כחילול שם שמים קידוש השם מחייב את הגאולה. בעקבות הנביא יחזקאל המשך הרשומה