ארכיון הבלוג

יחיד נגד הזרם / זאב ספראי

יחזקאל כהן זיהה בצעירותו את פתיחת המסלולים התורניים כמהלך אלטיסטי הנותן מענה למיעוט בעל אמצעים הבא על חשבון תרומה לכלל. שלושים לפטירת מייסדה של תנועת 'נאמני תורה ועבודה' המשך הרשומה