ארכיון הבלוג

תורתם של יחידים / דב שוורץ

הגם שהוכר כהוגה דגול, לא זכתה הגותו של הרב סולובייצ'יק להפוך לקאנון בקרב הציבור הישראלי. גם לאחר חדירתה של המודרנה – העיסוק בו נותר בעיקר אקדמאי המשך הרשומה