ארכיון הבלוג

מי אתה יוסל רקובר? | רבקה מנוביץ־מעייני

הסיפור המיתולוגי על החסיד בגטו ורשה שמזמין את א־לוהיו לדין תורה עומד במרכז ספר המבקש להתחקות על עקבות המחבר. הרהורים על שואה ותקומה, אמונה ואמנות
המשך הרשומה

מודעות פרסומת