ארכיון הבלוג

מי אתה יוסל רקובר? | רבקה מנוביץ־מעייני

הסיפור המיתולוגי על החסיד בגטו ורשה שמזמין את א־לוהיו לדין תורה עומד במרכז ספר המבקש להתחקות על עקבות המחבר. הרהורים על שואה ותקומה, אמונה ואמנות
המשך הרשומה