ארכיון הבלוג

סופרים אותך

סופרות וסופרים עבריים משיבים לשאלות המערכת בענייני ספרות. פינת השאלה הזהה המשך הרשומה

ונשתעל מכשיר המדפסת דפים רבים / צור ארליך

 

יונתן יבין ברא בספרו החדש לשון, סגנון ועולם. עולמו הייחודי של עמוס האוזנר, שהוא עולמה של השפה העברית הנחגגת כאן בשלל רבדיה וקוראת תיגר על מרדדיה. צור ארליך מתענג

המשך הרשומה