ארכיון הבלוג

קדושת הראשון שבשביעי | הרב מאיר שפיגלמן

בעוד השמיטה נספרת במחזור של שביעיות, היובל מתקדש למשך שנה אחת בלבד. מהו העיקרון הרוחני העומד מאחורי סדר הספירות שבתורה?

המשך הרשומה

חגיגת-המלכה או יום דין? / חיים בורגנסקי

 

המקרא נותן רמזים סותרים, וחכמים פירשו אותו בראשונה כך ואחר כך אחרת. עיון במהותו של ראש השנה, בעקבות השופר והחצוצרות, המלחמה והתענית

המשך הרשומה

לאזן בין שני ה'למכים' / אורי וייל (לפרשת בהר)

 

מצוות השמיטה והיובל נועדו להעניק לעולם את אותו איזון שהיה חסר בו בדורות שלפני המבול. על שביעיות בדורות בראשית ועל האיזון שבין חורבן ליצירה

המשך הרשומה