ארכיון הבלוג

אנחנו והם | דורי הנמן

בתגובה לגיליון יהדות ארצות הברית, פרשת תרומה המשך הרשומה

העיירה היהודית ניו יורק | חבצלת פרבר

מול הספרות העברית המתחדשת יצרו כמה מגדולי הסופרים היהודים בראשית המאה הקודמת סיפורים שהווייתם יידישאית־אמריקנית. ניצחון השפה העברית יצר פער בין התרבויות המשך הרשומה

הדת חיה בטוב, העם פחות / יאיר שלג

הדו"ח הסוקר את מצב היהודים בגיליון 'אקונומיסט' איננו עונה על הציפיות שעולות מכותרתו. בבסיס הניתוח ניצבת תפיסה המתייחסת לזהות היהודית בעיקר בהיבט הדתי שלה המשך הרשומה