ארכיון הבלוג

כתב העת העתיקה / מאיר בר-אילן

ידיעת קרוא וכתוב והשכלה טקסטואלית מלמדים רבות על החברה שבה הן קיימות. ייחודה של תרבות הספר בישראל הקדומה מתגלה במחקר מקיף המשך הרשומה