ארכיון הבלוג

ניגוד היוצר טומאה | מאיר שפיגלמן  

 

דווקא הטמא המפורסם ביותר, טמא המת, איננו מוזכר בפרשיות הטומאה והטהרה שבספר ויקרא. התבוננות במהות טומאתו מבקשת לבאר את הסיבה לכך המשך הרשומה

טומאה, חטא ותועבה | דרור בונדי

האדם, איש כאישה, נדרש תמיד לקדש את חייו, להתמודד עם הטומאה הכרוכה בהם ולעמול על טיהורה. אך זהו מצב זמני בלבד של ריחוק, לא חטא
המשך הרשומה

גאולת נוגה / שלום רוזנברג

את הפרה האדומה זיהה הרצ"א מדינוב עם מעשי החולין שביד האדם לטמאם או לקדשם. פירוש קבלי־חסידי לפרדוקס המשך הרשומה