ארכיון הבלוג

לבד במקווה | עידית ברטוב

פוסקי ההלכה בכל הדורות התירו לנשים לטבול ללא נוכחות אישה נוספת, והציעו פתרונות לבעיות הכרוכות בכך. יש לכבד את זכותן של המעוניינות שלא לטבול תחת עינה הפקוחה של הבלנית המשך הרשומה

להחזיר טבילה ליושנה | נעמה פלסר

כשברקע ניצבת דמותה של מרים, קבוצת "אדוות" מבקשת לשנות את פני המקוואות בישראל ולהשיב את חוויית הטהרה והאותנטיות למקום שמשדר כיום לא פעם ניכור וזרות המשך הרשומה

פרידה מן החיים / איתמר אלדר

ייחוס הטומאה למוות והטהרה לחיים עומד לביקורת כאשר קוראים על הטומאות הקשורות בפריון. על החיים שבנידה והמוות שבלידה      

המשך הרשומה

מצוות הגוף / יואב שורק (לפרשת תזריע)

 

קריאה לא מתחמקת בפרשיות תזריע ומצורע מכריחה את הקורא להכיר בכך שיש לו גוף, ושהדבר נוגע בקדושה  המשך הרשומה

דיוקי התקרבות / דב ברקוביץ'

ההתקרבות אל הקודש, ועבודת הקרבנות שבלבה, מחייבות דרגה גבוהה של טהרה. אף כאן יש הבדל בין עבודה כללית במקדש לעבודה פרטית בבמות, ובין מה שתלוי באדם למה שלא

 

המשך הרשומה