ארכיון הבלוג

בשפה אחרת – אוקטובר 2014 | זאב שביידל

סקירת כתבי עת מן העולם המשך הרשומה

מבנאליות לשטניות | שלום רוזנברג

הצגת אייכמן כאדם בנאלי שביצע את תפקידו מסתירה את 
החטא שברקע: החשבת היהודי ללא אדם. על חנה ארנדט 
ועל “הספציאליסט“ המשך הרשומה

"אייכמן היה ציוני" / שלום רוזנברג

הבעיה העיקרית ביחסה של חנה ארנדט למשפט אייכמן הייתה הסטת הדיון מהרוצח לקרבן. ייתכן שהיו יהודים שמכרו את נפשם לשטן, אולם במשפט אייכמן עמד לדין השטן המשך הרשומה

יהודייה טובה / יובל גלעד

חנה ארנדט ביקרה בחריפות את הציונות ואת מדינת ישראל. הזדהותה הרבה עם גורלו של היהודי המנודה באה מאהבה וגם מהניסיון חסר התוחלת להיטמע באירופאיות. האקדמיה בגרמניה ובישראל מחבקת

המשך הרשומה