ארכיון הבלוג

אין חלף לרב חלפון | כרמיאל כהן

סוחר משי מצרי מהודו ועד ספרד שולח בקיץ 1138 לר"י מיגש מכתב בקשה להתקבל ללימודים בישיבתו. גם ידידותו האמיצה עם רבי יהודה הלוי נגלית בתעודות מהגניזה המשך הרשומה