ארכיון הבלוג

אנטי־אח“ם / שלום רוזנברג

סכנת חילול ה' הרובצת על כתפי המנהיג בישראל מביאה לכך שחלות עליו דווקא חובות יתרות. אליטה במסלול האדום המשך הרשומה