ארכיון הבלוג

מכונות הזמן שלנו | חיותה דויטש

חזרה לעבר היא לפעמים קללה, לפעמים משאלה. חקירת פשעי עבר, חיטוט במחברות ישנות, רשימות ספרים נוסטלגיות בפייסבוק – כולם מנהרות זמן הנחצבות בטבע האנושי המשך הרשומה