ארכיון הבלוג

ראוי יום הכרזת החינוך הממלכתי להיחקק בתולדותינו / דוד בן גוריון

 

בר"ח אלול תשי"ג קיבלה כנסת ישראל את חוק החינוך הממלכתי. היעדים שהציב לו דוד בן גוריון מעוררים כבוד וגעגוע לשיח ערכי שאולי מתבקש לשוב אליו

המשך הרשומה

מודעות פרסומת

תאריכי גאולה / שמואל יניב

 

התאריכים הצפונים בספר דניאל רומזים למועדי הקמת המדינה ומלחמת ששת הימים  

המשך הרשומה