ארכיון הבלוג

המקום הבטוח של החורבן  | חיותה דויטש

יש חזרה על העבר הכואב שהיא חיטוט עקר בפצע ויש שהיא לשם התקדמות. האם מנהגי האבלות הלאומיים מקדמים לקראת השתקמות והרמת ראש? המשך הרשומה

בין שתי המילים | חוה פנחס כהן

מסע תנכ"י ועכשווי בעקבות "אייכה" ו"איכה", משחק המחבואים של האדם עם הבורא והיעדר הזיכרון של כל שאבד בדרך לאושוויץ
המשך הרשומה

רבע לשבר | רוני אלדד־שאשא

ימי בן המצרים מייחדים לנו מקום של חיבור לרגעי ההבנה כי השבר קרוב מאי פעם. מנגנוני ההדחקה מתבקעים כחומות ואבני היסוד בנפש נסדקות. על אמנות של כמעט־חורבן
המשך הרשומה

זיכרון להזדמנות מוחמצת | ורד נעם

כשאר ימי החג המוזכרים במגילת תענית, גם חנוכה איבד את הרלוונטיות שלו עם חורבן בית שני. מה גרם לו להישמר לדורות?  המשך הרשומה

תשעה באב

תשעה אנשי רוח כותבים על תשעה באב שלהם המשך הרשומה

אין לאן
 לברוח | בכל סרלואי

מאז חורבן הבית נפסקה חומת ברזל בינינו לבין אבינו שבשמיים. זהו האסון הגדול ביותר: המרחק. עם הכאב אפשר להתמודד, אבל לא עם הניכור.  על ההזדמנות הרוחנית של 
 ימי בין המצרים המשך הרשומה

משתוקקים אל הבית / מנחם מקובר

הצעד הבא בתהליך הגאולה, והחיוני לקידומו, הוא בניין בית המקדש. הכול תלוי במידת השאיפה שלנו אליו המשך הרשומה

תסריט חורבן ידוע מראש / שלמה פישר

מאפיינים ייחודיים לתרבות היהודית גוזרים מאבקים אידיאולוגיים ופוליטיים חריפים עד אלימים. כתוצאה מלקחי החורבן קבעו חז"ל גבולות גזרה למאבק הפנימי, שכוחם יפה גם היום המשך הרשומה

יש ריבונות, אין קנאות / יאיר שלג

השיח הרווח בחוגי הימין הדתי מבקש להציג ערכים מוחלטים שהנאמנות להם חשובה יותר מההיגיון הפרגמטי ה"פשרני". גישה זו הפוכה למהותו של אתגר הריבונות, והיא עלולה להגלותנו מארצנו המשך הרשומה

המקדש שבלב / שלום רוזנברג

בתורת ברסלב, חורבן בית המקדש מבטא את צער הנשמה על חוסר הרגש הדתי. על יתמות דתית בין לוינס לר' נחמן המשך הרשומה

החג הנעלם, מימים ימימה / יהודה עציון

 

הדעות הרבות באשר למקורו של חג חמישה עשר באב רומזים שביום זה מהדהד חג גדול ונשכח מן העבר. הרמזים מוליכים אל יום חנוכת משכן-שילה, שהוא גם יום השלמת כיבוש הארץ

המשך הרשומה

לא אותו בין המצרים / ישעיה שטיינברגר

 

המושג רב המשמעות 'בין המצרים' הוא בעיקרו מושג אשכנזי. הפסיקה הספרדית חיה עם החורבן והגלות בקלות רבה יותר, כנראה בשל הקרבה לארץ ובשל הרוח הקבלית שניסכה בה

המשך הרשומה

בין תוכחה לתוכחה / יצחק אלדרור

 

פרק האיומים הנלווה לברית מטרים את ההיסטוריה היהודית של חורבנות בית  ראשון ובית שני, על הדגשים השונים שבחטא ושבעונש. בין 'בחוקותי' ל'כי תבוא'

המשך הרשומה

הגלות איננה אלטרנטיבה / ארי יצחק שבט

יש להפסיק לאיים בגלות ובחורבן על העם בכלל ועל הציבור הציוני-דתי בפרט. זהו שיח חסר תועלת ואפילו מזיק; הוא מנוגד למקורות שמלמדים שלא תהיה גלות נוספת, ולמציאות שהוכיחה כי הגלות רחוקה להיות המפתח לפתרון המשך הרשומה

אבלות על מה שלא ישוב / משה מאיר

 

אין זיקה הכרחית בין אבלות עמוקה בתשעה באב לבין השאיפה לכונן את המקדש ולהשיב את עבודת הקרבנות. אבלות היא לא פעם על מה שהיה ואיננו, היה ולא ישוב

המשך הרשומה