ארכיון הבלוג

"סובל מאד באי היותך כאן" / חגי שטמלר

הרבנית חוה לאה קוק, שיום פטירתה חל השבוע, נזקקה לשהות ממושכת לבדה בחו"ל. 
אוסף המכתבים ששלח אליה בעלה מעיד על קשר מלא אהבה  המשך הרשומה