ארכיון הבלוג

ברית כלכלית | שלום רוזנברג

לפי התורה העזרה לעני איננה צדקה אלא חזון כלכלי. את הקפיטליזם הנוקשה מחליף אינטרס קולקטיבי עמוק המשך הרשומה