ארכיון הבלוג

יארצייט במצלמה דיגיטלית | מיכל שאול

לאורך שנים התייחסה החברה החרדית בביטול לאמצעי הזיכרון הממלכתיים לשואה והתמקדה בהנצחה אישית־מסורתית. התמעטות דור הניצולים 
גורמת לאחרונה לשינוי בגישה המשך הרשומה

בין זכור לזכור / יואב שורק

על זכרון, הכחשה ותיעוד. ליום השואה.

המשך הרשומה