ארכיון הבלוג

זכות ראשונים | יצחק גייגר

לא זו בלבד שזכויות אדם אינן זרות לתורה אלא שהיא המקור לזכויות אלה. ספר חדש עוסק לראשונה בשיטתיות במתח שנוצר בין התפיסה המסורתית ובין ההגות ההומניסטית־ליברלית

המשך הרשומה

לא רק חובות | שלום רוזנברג

ההלכה היהודית מכירה גם בזכות, והיא לא רק הצד השני של החובה. על "זכויות האדם" כניצוצות שנפלו מהקדושה המשך הרשומה