ארכיון הבלוג

מהפכה שמרנית | עידו חברוני

דתיות ריטואלית וצייתנות פרטנית הביאו לקפיאה, עד כדי הכחשת החזון המקראי של גאולה טבעית. יואב שורק קורא לשחרור השיח ההלכתי דווקא מתוך חיבורו לבית המדרש של חז"ל
המשך הרשומה

ההתבוללות מתחילה בארץ | אהרן ליברמן

הדיבורים על אודות הצורך בחיזוק הקשר לישראל כמענה להתבוללות של יהודי חו"ל נגועים בצביעות, שכן חלקים רחבים מן הזהות היהודית בארץ מתכחשת למסורת עמה המשך הרשומה