ארכיון הבלוג

ואמונתך בלילות | שלום רוזנברג

האמונה היא הוודאות הסובייקטיבית שהאדם מקבל על עצמו בתוך חוסר הוודאות האובייקטיבי. טור פרֵדה
המשך הרשומה

ממקום אחר | משה מאיר

מול הגורל שעליו מסתמך המן עומדת אסתר שבבחירתה מצילה את היהודים. את החירות שבה פעלה הפכו חכמים ליסוד הדת בכללותה 

המשך הרשומה

אנושי בעל כורחו | איתמר ברנר

התפיסה שלפיה ציות לדבר הא־ל מקנה ודאות אינה אלא אשליה. כל מחשבה מבוססת בהכרח על פרשנות, ולכך אחראי רק האדם

המשך הרשומה