ארכיון הבלוג

עולם כצל עובר | שלום רוזנברג

אסכולות יווניות דיברו על יצירת העולם במקרה ורוקנו אותו מתוכן. רק תורת הבריאה המקראית משיבה לו את המשמעות המשך הרשומה

בחירה בהתגלות / משה מאיר

 

התפיסה המצויה של 'תורה מן השמים' מבקשת ודאות במקום שזו אינה אפשרית, אולי אף אינה רצויה. יסוד ההתגלות כרוך במהותו באי ודאות, אצל הנביא ואצל החכם כאחד. מסה לחג מתן תורה

המשך הרשומה