ארכיון הבלוג

מבוכה היא ברכה | אסתי אייזנמן

 

רבים נמנעו מללמוד את ספר מורה הנבוכים מחשש דעותיו. בפירוש חדש הרב שלמה אבינר מנגיש את הספר, ואינו מתעלם מפירושים שאינם עולים בקנה אחד עם תפיסת עולמו המשך הרשומה

הנשר הגדול בארצות השמד | יצחק שילת

עיון בכתבי הרמב"ם מלמד שהשאלה ההיסטורית האם אמר את ה"שהאדה" – מאבדת את חשיבותה. גם אם נאלץ לעשות כן, נהג לפי ההלכה. בעקבות פולמוס "התאסלמות הרמב"ם" המשך הרשומה

רמב"ם כפי שהוא | יוחאי מקבילי

הטענה שעלתה לאחרונה בתקשורת על התאסלמותו של הרמב"ם היא מיתוס המנסה לסדוק את דמותו של הנשר הגדול. בחינת עולמו של הרמב"ם מלמדת שאין לטענה מוסלמית זו כל בסיס המשך הרשומה

עם לבדד ישכון? | יצחק דב קורן

אל מול ערכים יהודיים וכלליים שעליהם הוקמה המדינה, מתעצמת תודעת עליונות הגוררת שנאה ואלימות. סדרה בינלאומית על הוגים יהודים עכשוויים הקדישה כרך לחוקר הרמב"ם ותפיסת האוניברסליזם היהודי שלו
המשך הרשומה

לעסוק יותר במשותף | עידו פכטר

בניתוח שלוש הלכות מבקש קלנר לצאת נגד העמדה הפרטיקולרית שזיהו רבנים בכתבי הרמב"ם  המשך הרשומה

מלאכי הנשר הגדול | שלום רוזנברג

הנבואה נשלחת ממרום אל הנביאים, ועוברת דרך מכחול הדמיון. ריאיון מיוחד עם הרמב"ם המשך הרשומה

חולם מציאותית | אריאל הורוביץ

יוחאי מקבילי שירת בסיירת גבעתי, עובד לפרנסתו כאיש מחשבים ומגלה ברמב"ם את המפתח היהודי לבניית מדינה מודרנית. עם סיום פרויקט ביאורו הנגיש לרמב"ם הוא מדבר על חיי עבודה לצד לימוד ועל הצורך לחיות חיים יהודיים מעשיים עם קצת פחות דיבורים באוויר המשך הרשומה

פוליטיקה כשליחות עליונה | אסף מלאך

 השוואה לכתבי אריסטו מוכיחה כי האדם השלם במשנת הרמב"ם איננו החכם המתבודד אלא זה המנהיג את החברה. מורה הנבוכים לפוליטיקאים המשך הרשומה