ארכיון הבלוג

אשריך שנתפסת על דברי תורה | שלמה וילק

הרבנות הראשית הפכה לחבורת פקידים. כעת היא דורשת לסלק מתפקידו רב עיר החתום על כמה מן השינויים החשובים ביותר שהתרחשו בעולם התורני של העשורים האחרונים
המשך הרשומה

מכורים לחומוס הרוחני | רחלי ריף  

נוכח סכנת היעלמות העם היהודי בתפוצות, הרב שלמה ריסקין פותח ביוזמה להקמת בתים יהודיים־ציוניים בעולם. את הדגלים הראשונים הוא תוקע במקסיקו, בגרמניה, בניו יורק ובקייב. מסע אל הקהילות היהודיות בקייב שאחרי המהפכה המשך הרשומה

דיאלוג יהודי-נוצרי: חשיבה מחודשת / שלמה ריסקין

יותר מארבעים וחמש שנה אחרי שהרב י"ד סולובייצ'יק פרסם את מסתו "עימות", מבקש תלמידו לקרוא אותה מחדש לאור השינויים שחלו בעולם הנוצרי ולאור הפיכתה של ישראל לעובדה היסטורית ותיאולוגית חד משמעית

המשך הרשומה