ארכיון הבלוג

יש פוסק במדינה | אליקים שריר

סבי, הרב ישראלי, הקדיש את חייו כדי להפוך את התורה למתוות דרך במדינה המתחדשת ובמקביל נתן מענה הלכתי ליהודי התפוצות
המשך הרשומה

נטוע בקרקע המציאות | נריה גוטל

במענה לשאלה שהופנתה מקק"ל התיר הרב ישראלי לערוך במגבלות מסוימות טקסי נטיעה בשמיטה לכבוד תורמים. על הפוסק שידע לשקלל היבטים ציבוריים בחשיבה ההלכתית
המשך הרשומה