ארכיון הבלוג

משתמטים מאתגר המדינה היהודית | אשר כהן

 

מדי פעם עולה משבר בין עמדות ההלכה לצורכי המדינה והציונות הדתית ברובה שותקת, באין תוכנית סדורה. הפולמוס שהתנהל בין פרופ' לייבוביץ' לרב נריה בסוגיית השבת בראשית שנות החמישים עודו בתוקף

המשך הרשומה

שני רבי חובלים | אבי רט

הרב והרבנית נריה התבוננו במציאות המשתנה ובנו מפעל חינוכי כביר. מעל הכול, הם הראו מהו בית יהודי. דברים לזכרם המשך הרשומה

המתרגם הגדול | שלמה רוזנפלד

הרב נריה היה הוגה עולם החינוך המתחדש, ושותפו, הרב צוקרמן, היה המוציא אל הפועל. 
נקודות ציון לדמותו של מחנך של דורות המשך הרשומה

יבורך הטשטוש המאחד / חיים מאיר נריה

המחלוקת בין ישעיהו ליבוביץ לסבי, הרב משה צבי נריה, ביחס לשמירת שבת ממלכתית במדינה מודרנית, חושפת את דמות 'אבי דור הכיפות הסרוגות' כפרגמטיסט. הפרגמטיסט ההלכתי מנצח המשך הרשומה

נשמת שלהבת התחייה / הלל ויס

שירתו האישית של הרב נריה מתאפיינת בביטוי עמוק, כמו מיסטי, המוקדש למשימה אחת: להאיר פני הדור. מבט על הרב המשורר המשך הרשומה