ארכיון הבלוג

גבולות ברורים וריקוד סוער | בכל סרלואי

ראש הישיבה, המגדיר עצמו כמשגיח, משלב את החסידות בכתבי הרב קוק ואת עולם הרוח 
בחיי המעשה. על הרב ח"י הדרי במלאת לו שמונים המשך הרשומה