ארכיון הבלוג

מעבר לשורת הדין / אברהם (רמי) ריינר

ההלכה היא הוויה נצחית שאינה משתנית ואינה צריכה להשתנות גם אם קיים שינוי במציאות. על דרכו ההלכתית של הרב אלישיב ועל זיקתה לעולם הקבלי המשך הרשומה

הלמדן אינו יודע ללמוד / חיים מאיר נריה

 

 תפוצתם של כרכי שוטנשטיין בציבור החרדי מעידה על משבר עמוק בעולם הלמדנות. ההתמקדות בניתוח העיוני תוך דילוג על 'הפשט' מביאה לכך שבוגרי ישיבות רבים אינם יודעים ללמוד דף כצורתו  

המשך הרשומה