ארכיון הבלוג

והיד רושמת | יהודה ביטי

 

דין וחשבון שערך הרב הנזיר במשך שנים על הישגיו הלימודיים ועל עולמו הרוחני כונס לפנקס "המנהל", שחלק ממנו נחשף כאן לראשונה. הצצה לנפש הסוערת של איש הרוח הירושלמי 

המשך הרשומה

ותמונה אינכם רואים | מתניה שטרנברג

הרב הנזיר דוד כהן העמיד את הניגוד בין הפילוסופיה לבין האמונה היהודית על הניגוד בין הראייה והשמיעה, שמשהו בה יישאר תמיד נעלם. ארבעים ושתיים שנה לפטירתו
המשך הרשומה

הלולאה שחיברה | אלחנן ניר

בעוד הרצי"ה קוק ביקש לשייך את עצמו בכל דרך אל העולם הליטאי הרי שהרב הנזיר מצא בעצמו זיקות לחסידים ולחוקרים כמו למתנגדים. השפעותיו של האדמו"ר האמצעי מחב"ד על הגותו

המשך הרשומה

מירושלים אל השבי / הרב שאר ישוב כהן

"דממה מוחלטת השתררה ברובע. נשמעו רק קולות הפגזים והכדורים של הירי הערבי, שהתמזגו בקולו הרועם של בן־גוריון". מתוך יומניו של רבה של חיפה, הרב שאר ישוב כהן, מתקופת לחימתו במלחמת השחרור המשך הרשומה

נשימתי נעצרה ברגע שראיתי אותו / אלחנן ניר

הרב ירחמיאל ויס הגיע אל הרב הנזיר כנער צעיר ומאז דבק בו. הוא מספר על שיעוריו הייחודיים של חוקר ומקובל שלמד ספרדית כדי לקרוא את סרוונטס, על מפגשו עם הוגו ברגמן ועל ההבדלים בינו לבין הרצי"ה קוק המשך הרשומה

בין חכמה נגלית לחיות נסתרת / נתנאל אריה

 

עיון במחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי קביעת ראש השנה לאילן חושף תפיסות שיטתיות החלוקות ביניהן בשאלה האם ללכת אחר האמת המתגלה או אחר זו העיקרית, הפנימית. בעקבות פירוש הרב הנזיר 

המשך הרשומה

"את הריקוד הזה לא אשכח לעולם" / שאר ישוב כהן

 

רבה של חיפה נזכר בחוויות מימי נעוריו כתלמיד ישיבה בצל הנהגתו של הרב יעקב משה חרל"פ

המשך הרשומה

רזי התורה עוברים בתהומות המלנכוליה / אלחנן ניר

 

המגיד ממזריטש שנפטר בי"ט בכסלו, והאדמו"ר האמצעי מחב"ד שנקרא על שמו, לימדו כי יש לעבוד את ה' באמצעות המרה השחורה. לא עוד חסידות המזוהה עם שמחה, אלא כזו המלמדת לעבוד מתוך כאב

המשך הרשומה