ארכיון הבלוג

ציוני הלכה למעשה | מרדכי מרמורשטיין

הרב אריה בינה, שייסד את ישיבת "נתיב מאיר" וחינך רבים ממעצבי פניה של הציונות הדתית כיום, היה יוצא ישיבת מיר, ומשנתה התמזגה בדרכו הציונית. על הרב שהיה מגיע לתת שיעור גמרא היישר 
מן הרפת המשך הרשומה